Scope

SCOPE projekt on suunatud kõigile vabaühendustega seotud inimestele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi valdkonnas täiendada. Õppeplatvormi eesmärgiks on parandada mitteformaalse hariduse kättesaadavust ja tunnustamist. Antud platvorm annab võimaluse mitteformaalselt õppida võimalikult paljudel ühiskonnagruppidel, ka neil keda tavaõppe puhul võiksid takistada majanduslikus või geograafilised piirangud. Mitteformaalne haridus puhul on probleemiks, et tihti jäävad omandatud väärtuslikud oskused tunnustuseta. SCOPE projekt pakub lahendust ka sellele probleemile.

SCOPE projekt sai alguse 2018. aastal kui kuus organisatsiooni viiest erinevast Euroopa liikmesriigist tulid kokku, et luua veebipõhine õppeplatvorm võimestamaks just väikseid vabaühendusi. Soov on pakkuda tasuta ja hea kvaliteediga õppematerjali ja anda võimalus omandatud teadmiste eest saada ka tunnusmärk. Veebipõhine platvorm võimaldab lihtsalt jõuda suurema hulga huvilisteni ning pakkuda paindlikku õppimist. Tunnusmärkide süsteem aitab omandatud oskusi tõendada tööandjaile või haridusasutustele

SCOPE projekti partnerid

Projekti partneriteks on kuus organisatsiooni, kes asuvad viies erinevad Euroopa Liidu riigis. Meie kõigi ühine eesmärk on võimestada vabaühendusi tegemaks seda, mida nad oskavad kõige paremini - positiivsete muutuste toomine oma kogukonda.

AVU

AKU

AKÜ: Arengukoostöö Ümarlaud on Eestis tegutsev mittetulundusühing, mis koondab organisatsioone, kes tegutsevad kestliku arengu, maailmahariduse ja arengukoostöö valdkondades. AKÜ-l on 33 väga mitmekesist liikmesorganisatsiooni, nende seas väga väikesed vabatahtlikkuse alusel tegutsevad ühendused kui ka suuremad mitme töötajaga vabaühendused.

http://www.terveilm.ee

An Cosan

An Cosán

An Cosan: Asutatud 1986, An Cosan on kasvanud ühest piirkonnast, Tallaght West kogukonna organisatsioonist, mis on üks mahajäänumaid kogukondi kogu Iirimaal, riiklikul tasemel tegutsevaks ühenduseks. Nad pakuvad alusharidust ja lastehooldust 7 asukohas Dublinis 350-le lapsele, lisaks ka haridust täiskasvanutele algharidusest kuni kõrghariduseni rohkem kui 1000-le majanduslikult vähem võimekatele õppuritele igal aastal. Näost-näkku kahes asukohas Dublinis ja üle Iirima oma integreeritud haridusinitsiatiivi. An Cosan on partneriks SCOPE juures veebilehe disainimisel ja e-õppe ressursside jagamisel.

http://ancosanvcc.com/

CAL

Civic Alliance-Latvia (CAL)

Läti vabaühenduset organisatsioon (CAL): on katuseorganisatsiooniks Läti mittetulundussektorile. Nende liikmeskonnas on 129 organisatsiooni, ning 70 000 individuaalset liiget. CAL kujundab vabaühenduste ja kodanikuaktiivsuse teemalist dialoogi riiklikul tasandil, täites ka huvikaitse rolli. CAL vastutus on projekti tulemuste ja käekäigu kommunikeerimine.

https://www.nvo.lv/

scvo 250 red

The Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO)

Šoti mittetulundusühingute organisatsioon (SCVO): SCVO on rahvuslik mittetulundusühinguid ja sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid organisatsioone ühendav kogu. Nende liikmeskond on väga mitmekesine, seal leidub nii väiksemaid vabatahtlike poolt juhitud kogukonnakgruppe kui ka ettevõtteid ja regionaalseid vabaühendusi kuni suurte ja rahvusvaheliselt tuntud organisatsioonideni välja. SCVO vastutusalaks on viia läbi analüüs projekti tulemustest.

https://scvo.org.uk/

Sivis

Opintokeskus Sivis (Sivis Study Centre)

Sivis õppekeskus: Sivis on Soomes tegutsev õppekeskus, mis pakub mitteformaalset haridust täiskasvanutele. Nende missiooniks on laiendada kodanikuõpetust ning edendada aktiivsete kodanike pealekasvu ja vabatahtlikku tööd koostöös oma liikmetega. Nad on peamiselt rahastatud Soome Haridusministeeriumi poolt. SIVISe vastutusalaks on tunnustusmärkide süsteemi väljatöötamine.

https://www.ok-sivis.fi/

The Wheel

The Wheel

The Wheel: The Wheel on Iiri vabaühendusi ühendav organisatsioon, mille liikmed on ka sotsiaalsed ettevõtted. Neil on üle 1500 liikme ja on seeläbi suurim vabaühendus Iirimaa kolmandas sektoris. Nad esindavad oma liikmeid huvikaitsetööga ning pakuvad ressursse ja nõuandeid, koolitusi Iiri vabaühendustele. The Wheel on SCOPE projekti juhtparnter ja vastutab õppematerjalide sisu eest.

https://www.wheel.ie/

Scroll to Top