Tietoa Hankkeesta

SCOPE on lyhenne hankkeen nimestä "Skills Recognition, Capacity Building and Professional Education for the Third Sector", suomeksi "Kolmannella sektorilla syntyvän osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen". Yhdistyksissä ja järjestöissä työskentelevillä ei useinkaan ole mahdollisuutta osallistua koulutuksiin pitkien välimatkojen, ajan puutteen tai kustannusten takia. Heidän osaamisensa syntyy pitkälti epävirallisen ja arkioppimisen kautta, jolloin sitä on vaikea tunnistaa ja tunnustaa. Hanke vastaa koulutustarpeeseen verkosta löytyvällä itseopiskelumateriaalilla, jonka jokainen kiinnostunut voi suorittaa paikasta riippumatta omassa tahdissaan ja samalla hankkia digitaalisten osaamismerkin, joka sanoittaa yhdistystoiminnassa tarvittavaa osaamista.

Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2018. Kuusi organisaatiota viidestä EU-maasta yhdisti voimansa verkko-oppimisalustan, koulutussisällön ja validointijärjestelmän kehittämiseksi ja arvioimiseksi. Hankkeen tavoitteena on vastata ilmaisten ja laadukkaiden koulutusmateriaalien tarpeeseen sekä laajentaa yhdistys- ja järjestötoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista niin, että ihmisten osaaminen ja ainutlaatuiset taidot tehdään näkyviksi yhteiskunnassa. Verkon kautta materiaali tavoittaa asiasta kiinnostuneet maantieteellisistä ja ajallisista rajoitteista riippumatta. Hankkeen tavoitteena onkin tarjota ilmainen ja korkeatasoinen materiaali sekä sanoittaa ja tehdä näkyväksi järjestötoiminnassa arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen kautta syntyvää osaamista. Hanke on tärkeä askel verkkokoulutuksen kehittämisessä kaikissa hankeorganisaatioissa, ja tarjoaa mahdollisuuden testata ja tutkia sen mahdollisuuksia käytännössä.

Hankekumppanit

Hankkeeseen osallistuvat kuusi organisaatiota edustavat viittä EU-maata. Hankekumppaneista kaikki tarjoavat järjestöille koulutusta, tukea ja neuvontaa sekä tekevät edunvalvontaa. Toiminnan tavoitteena on varmistaa, että järjestöillä on parhaat mahdolliset edellytykset edistää toiminnallaan paremman yhteiskunnan toteutumista.

AVU

AKU

AKÜ (Estonian Roundtable for Development Cooperation): Virolainen järjestö toimii kansainvälistä kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta edistävien jäsenjärjestöjensä alustana. AKÜ:lla on 33 erilaista jäsentä pienistä vapaaehtoisvoimin toimivista yhdistyksistä suuriin säätiöihin, jotka tekevät yhteistyötä valtion kanssa sähköisten palveluiden parissa. Hankkeessa AKÜ:n vastuulla on testausvaihetta edeltävän koulutuksen järjestäminen.

http://www.terveilm.ee

An Cosan

An Cosán

AN Cosán: Vuonna 1986 perustettu irlantilaisjärjestö on kasvanut paikallisesta lähiöorganisaatiosta kansalliseksi toimijaksi. Järejstö tarjoaa vuosittain varhaiskasvatusta seitsemässä toimipisteessä 350 lapselle Dublinissa sekä perustason ja tutkintotavoitteista koulutusta 1000 koulutuksellisesti ja taloudellisesti vähäosaiselle aikuisoppijalle. Koulutusta järjestetään kasvokkain Dublinissa sekä verkon välityksellä valtakunnallisesti. Hankeessa An Cosán vastaa verkkosivuston ja oppimisalustan toteutuksesta.

http://ancosanvcc.com/

CAL

Civic Alliance-Latvia (CAL)

Latvijas Pilsoniskā alianse (Civic Alliance-Latvia, CAL): Latvialainen kattojärjestö pitää sisällään 129 organisaation kautta yhteensä 70 000 jäsentä. CAL vaikuttaa kolmatta sektoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon seuraamalla lainsäädäntöä ja tekemällä lakiehdotuksia Latvian hallitukselle ja parlamentille. Hankkeessa CAL:n vastuulla on hankkeen viestinnän ja tunnettuuden edistäminen.

https://www.nvo.lv/

scvo 250 red

The Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO)

The Scottish Council for Voluntary Organisations, SCVO: Skotlantilaisia järjestöjä edustava kansallinen toimija, joka tukee ja edustaa erilaisia kolmannen sektorin organsiaatioita kuten hyväntekeväisyysjärjestöjä, vapaaehtoisvoimin toimivia paikallisyhdistyksiä, alueellisia ja kansallisia toimijoita sekä sosiaalisia yrityksiä. Hankkeessa SCVO vastaa hanketutkimuksesta, joka arvioi hanketta, sen metodeja, lähestymistapaa ja tuloksia.

https://scvo.org.uk/

Sivis

Opintokeskus Sivis (Sivis Study Centre)

Opintotoiminnan Keskusliitto ry maintains a nationwide non-formal adult education centre called Opintokeskus Sivis (Sivis Study Centre), whose mission is to foster citizens’ competences and promote active citizenship and voluntary work in co-operation with its members. They are mainly funded and monitored by the Finnish Ministry of Education and Culture. SIVIS is responsible for the validation through Digital Badges system.

https://www.ok-sivis.fi/

The Wheel

The Wheel

The Wheel: Irlantilaisten paikallisyhteisöjen, vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen ja sosiaalisten yritysten kansallinen yhdistys, joka on 1500 jäsenensä voimalla suurin kolmatta sektoria edustava toimija. The Wheel on paitsi edunvalvoja ja vaikuttaja myös tuen tarjoaja, joka neuvoo ja kouluttaa jäseniään. Hankkeessa The Wheel vastaa hankkeen koordinoinnista ja koulutussisältöjen tuottamisesta.

https://www.wheel.ie/

Vieritä ylös