Tunnista osaamisesi

Tee osaamisesi näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeillä!

Yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaalin jaksot tarjoavat sinulle mahdollisuuden saada osaamisesi tunnustetuksi digitaalisella osaamismerkillä. Osaamismerkit ovat visuaalinen tapa tehdä hankittu osaaminen näkyviksi. Kuvan lisäksi merkki sisältää tiedot sen saajasta, myöntäjästä, myöntämisajankohdasta sekä kriteerit siitä, miten osaaminen on hankittu. Osaamismerkkejä on helppo näyttää ja jakaa muille sosiaalisessa mediassa ja työpaikoilla.

Voit hakea osaamismerkkiä jokaisen suoritetun jakson jälkeen vastattuasi oikein kaikkiin kertausosan kysymyksiin. Siirry osaan ”Hae digitaalinen osaamismerkki!” ja täytä osaamismerkin hakemuslomake: kerro mikä oli suurin oivalluksesi koulutuksen aikana ja miten aiot hyödyntää oppimaasi käytännössä. Lähetä hakemus ja odota vahvistusviestin saapumista s-postiisi. Tämän jälkeen tarvitaan vielä pari klikkausta ja merkki on näytettävänäsi koko maailmalle haluamallasi tavalla!

"Mitä EQF ja ESCO ovat?"

"Osaamismerkit ovat validointityökaluja, joiden siäsältö mahdollistaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tässä validoinissa kaksi keskeistä käsitettä ovat EQF ja ESCO."

"EQF on eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi, joka helpottaa tutkintojen ja osaamisten vertailua. Viitekehyksessä tutkinnot ja osaaminen on jaoteltu kahdeksalle tasolle. Jokaisella tasolla on kuvattu, mitä sen saavuttanut tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään. Oppimistulokset voidaan hankkia useidn eri väylien kuten virallisen koulutuksen, epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta joko kansallisissa tai kansainvälisissä yhteyksissä."

"ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Se on osa Eurooppa 2020 -strategiaa. ESCO-luokituksessa tunnistetaan ja luokitellaan Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä taitoja, osaamista, pätevyyttä ja ammatteja. Siinä osoitetaan järjestelmällisesti eri käsitteiden väliset suhteet."

Governance

Yhdistyksen hallinto

Merkin saaja osaa:

- Kertoa yhdistystoiminnan sääntelystä
- Selittää hallituksen roolin yhdistyksessä
- Kuvailla hallituksen keskeisiä tehtäviä ja vastuita

Fundraising

Yhdistyksen varainhankinta

Merkin saaja osaa:

- Kuvailla erilaisten rahoituslähteiden peruspiirteitä
- Kertoa, miten varainhankintaa säädellään
- Selittää organisaation vision ja mission merkityksen varainhankinnassa
- Tunnistaa organisaation varainhankinnan resurssit

Financial Basics

Yhdistyksen taloushallinto

Merkin saaja osaa:

- Selittää, miten yhdistyksen taloushallinto toimii
- Kuvailla, miten tuloja ja menoja käsitellään
- Kertoa taloudellisen raportoinnin perusperiaatteet
- Kuvailla, mistä yksinkertainen taloudellinen raportointi koostuu

Risk Management

Yhdistyksen riskienhallinta

Merkin saaja osaa:

- Kertoa tehokkaan riskienhallinnan periaatteet
- Kertoa, mitkä ovat riskienhallintaprosessin peruselementit
- Käyttää yksinkertaisia riskienhallintaprosesseja

Communication

Yhdistyksen viestintä ja vuorovaikutus

Merkin saaja osaa:

- Nimetä yhdistyksen vaikuttavan viestinnän periaatteet
- Kuvailla yhdistyksen kohderyhmiä
- Osaa selittää ydinviestien merkityksen viestintäsuunnitelmassa

Meta

Yhdistystoiminnan metamerkki

Merkin saaja osaa:

- Kertoa yhdistystoiminnan sääntelystä
- Kuvailla hallituksen rooli ja sen keskeisiä tehtäviä ja vastuita
- Selittää organisaation vision ja mission merkityksen
- Tunnistaa organisaation varainhankinnan resurssit ja erilaiset rahoituslähteet
- Selittää, miten yhdistyksen hyvä taloushallinto toimii käytännössä
- Käyttää yksinkertaisia riskienhallintaprosesseja
- Nimetä yhdistyksen vaikuttavan viestinnän periaatteet

Vieritä ylös