Apliecināt Savas Prasmes

Izmantojiet digitālās nozīmītes, lai padarītu savu kompetenci redzamu

SCOPE tiešsaistes kursu moduļi piedāvā jums iespēju iegūt sasniegumu atzinību Digitālās nozīmītes formā. Nozīmītes ir mācību pieredzes un sasniegumu digitāls attēlojums. Praksē nozīmīte ir attēls, kurā ir iestrādāti dati par to, kurš to ir nopelnījis, kā , kur, kad un kurš to izdevis. Ar nozīmītēm ir viegli dalīties sociālajos medijos un darba vietnēs.

Pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, pēc katras moduļa atkārtojuma iedaļas pabeigšanas, varat pieteikties nozīmītei. Kad esat aizpildījis moduļa atkārtojuma beigas, dodieties uz sadaļu "Jūsu nozīmīte" un aizpildiet pieteikuma veidlapu: pastāstiet mums, kāds ir jūsu lielākais ieguvums moduļa apmācības laikā un kā jūs izmantosiet zināšanas praksē. Nosūtiet pieteikumu un gaidiet apstiprinājumu e-pastu. Viens pēdējais klikšķis un nozīmīte ir jūsu, lai jūs to varētu parādītu visai plašajai pasaulei!

Kas ir EQF un ECSO?

Nozīmītes ir validācijas rīks, un tajās ir informācija, kas padara iespējamu kompetenču atzīšanu. Validācijas pamatā ir divi galvenie rīki: EQF un ESCO.

EQF - Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) nodrošina kopēju tulkošanas rīku Eiropā, kas atvieglo vairāku tūkstošu, dažādu kvalifikāciju salīdzināšanu visā Eiropā. EKI kodols ir tā astoņi atskaites līmeņi, kas definēti kā mācīšanās rezultāti, kas izsaka to, ko cilvēki zina, saprot un var darīt mācību procesa beigās. Mācīšanās rezultātus var sasniegt, izmantojot dažādus paņēmienus - formālā, neformālā vai neoficiālā vidē, gan nacionālā, gan starptautiskā kontekstā.

ESCO (Eiropas prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas) ir Eiropas daudzvalodu prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija. Tas ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020”. ESKO klasifikācija tiek izmantota, lai aprakstītu, identificētu un klasificētu profesionālās profesijas, prasmes un kvalifikācijas, kas attiecas uz ES darba tirgu, izglītību un apmācību. Tas sistemātiski parāda dažādu jēdzienu attiecības.

Governance

Pārvaldība nevalstiskajās organizācijās

Nozīmītes ieguvējs var:
- Raksturot nevalstiskā sektora darbības tiesisko ietvaru
- Izskaidrot pārvaldes institūcijas lomu organizācijā
- Aprakstīt pārvaldes institūciju pamatkompetences

Fundraising

Līdzekļu piesaiste nevalstiskajās organizācijās

Nozīmītes ieguvējs var:
- Aprakstīt dažādu finansēšanas avotu pamatus
- Aprakstīt līdzekļu piesaistes normatīvo kontekstu
- Izskaidrot līdzekļu piesaistes lomu organizācijas mērķiem
- Identificēt organizācijas līdzekļu piesaistes spējas

Financial Basics

Finanšu vadība nevalstiskajās organizācijās

Nozīmītes ieguvējs var:
- Izskaidrot, kā finanšu vadības struktūras darbojas nevalstiskajā organizācijā
- Aprakstīt ienākumu un izdevumu pārvaldības pamatprocedūras
- Noteikt finanšu pārskatu veidošanas pamatprincipus
- Izmantot pamatrisku pārvaldības procesus

Risk Management

Riska pārvaldība nevalstiskajās organizācijās

Nozīmītes ieguvējs var:
- Aprakstīt efektīvas riska pārvaldības principus
- Izklāstīt riska pārvaldības pamatelementus
- Izmantot pamatrisku pārvaldības procesus

Communication

Komunikācija nevalstiskajās organizācijās

Nozīmītes ieguvējs var:
- Identificēt nevalstiskā sektora efektīvas komunikācijas principus
- Aprakstīt nevalstiskā sektora mērķauditoriju
- Aprakstīt komunikācijas plāna atslēgas vārdu nozīmi

Meta

Kolektīvā / vispārējā nozīmīte

Nozīmītes īpašnieks var:
- Aprakstīt nevalstiskā sektora nozares darbību normatīvo kontekstu
- Izskaidrot pārvaldes struktūras lomu un pamatkompetences
- Izskaidrot organizācijas redzējuma un misijas nozīmi
- Noteikt organizācijas līdzekļu piesaistes iespējas un dažādus finansējuma avotus
- Izskaidrot, ko praksē nozīmē pareiza finanšu pārvaldība nevalstiskā organizācijā
- Izmantot pamata riska pārvaldības procesu
- Noteikt efektīvas komunikācijas principus nevalstiskā organizācijā

Scroll to Top