Par Scope

SCOPE projekts ir paredzēts trešā sektora darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kuriem nepieciešama kapacitātes stiprināšana, prasmju pilnveidošana un neformālās izglītības atzīšana, īpaši tiem, kuri ir sociāli atstumti tādā veidā, ka viņiem ir grūti piekļūt apmācības iespējām. Ģeogrāfiskais, finansiālais, pieejamības un laika ierobežojums var apgrūtināt iesaistīšanos apmācībā, lai apgūtu nepieciešamās prasmes. Komunikācija par apmācībā iegūtajām prasmēm bieži nenotiek, tāpēc tiek ietekmēta arī prasmju atpazīšana, darba mobilitāte un nodarbinātības iespējas. SCOPE projekta mērķis ir risināt šīs problēmas.

SCOPE projekts sākās 2018. gadā, kad 6 organizācijas no 5 ES dalībvalstīm sadarbojās tiešsaistes platformas, mācību satura un vērtēšanas sistēmas izstrādē un novērtēšanā. Tās mērķis ir pievērsties nepieciešamībai pēc bezmaksas, augstas kvalitātes izglītības resursiem, plašākas trešās nozares atpazīstamības un tās dalībnieku unikālajām prasmēm. Pārvietojot apmācību tiešsaistē, mēs viegli sasniedzamā laikā, vietā un veidā varam sasniegt vairāk dalībnieku. Mūsu vērtēšanas sistēma atbalsta trešo sektoru neformālās izglītības atpazīšanā un komunikācijā. Šis projekts tiek uzskatīts par pirmo soli mūsu vispārējā mērķī integrēt jauktās mācīšanās pieeju visās apmācībās, katrā partnerorganizācijā. Šī ir iespēja attīstīt un pārbaudīt šos rīkus un veikt pētījumu par mūsu pieejas efektivitāti.

SCOPE Projekta Partneri

6 organizācijas, kas sadarbojās šajā projektā, atrodas 5 valstīs no visas Eiropas Savienības. Mums visiem ir kopīgs mērķis - apmācība, atbalsts, konsultācijas un aizstāvība trešajam sektoram mūsu attiecīgajās valstīs. Mūsu pienākums ir nodrošināt viņiem nepieciešamo apmācību, atbalstu, konsultācijas un aizstāvību, lai viņi varētu darīt to, ko viņi prot vislabāk - pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā

AVU

AKU

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) ir igauņu NVO, kas nodrošina nacionālu platformu Igaunijas organizācijām, kas darbojas starptautiskā, ilgtspējīgas attīstības un globālās pilsoniskās izglītības jomā. AKÜ ir 33 dalīborganizācijas ar ļoti atšķirīgu profilu, sākot no mazām brīvprātīgo organizācijām un beidzot ar lieliem fondiem, kas sadarbojas ar Igaunijas valsti e-pakalpojumu jomā

http://www.terveilm.ee

An Cosan

An Cosán

An Cosán ir dibināts 1986. gadā un ir izveidojies no Tallaght West kopienas organizācijas, kura no mazas kopienas organizācijas ir izaugusi līdz nacionāla mēroga organizācijai. Viņi piedāvā agrīnā vecuma izglītību un aprūpi 7 vietās visā Dublinā, nodrošinot līdz 350 kopienas bērnu un pieaugušo izglītošanu, kā arī no pamatskolas līmeņa līdz augstājajai izglītībai, katru gadu klātienē divās vietās Dublinā un visā Īrijā, nodrošinot līdz 1 000 nelabvēlīgā ekonomiskā un zināšanu situācijā esošu izglītojamo mācīšanu, izmantojot jauktās izglītības iniciatīvu. An Cosán līdzdalība SCOPE projektā ir attīstīt projekta vietni un e-apmācības resursus.

http://ancosanvcc.com/

CAL

Civic Alliance-Latvia (CAL)

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir Latvijas NVO jumta organizācija. LPA apvieno vairak kā 120 organizācijas, kas sastāda kopā 70 000 individuālo biedru. LPA veido darba kārtību NVO un pilsoniskā dialoga jautājumos nacionālā līmenī, pārraugot tiesību aktus un iesniedzot priekšlikumus Latvijas valdībai un parlamentam. LPA ir atbildīga par projekta izplatīšanu un izpratnes veidošanas koordinēšanu.

https://www.nvo.lv/

scvo 250 red

The Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO)

The Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO) ir nacionālā organizācija labdarības, brīvprātīgo organizāciju un sociālajiem uzņēmumiem Skotijā. SCVO atbalsta un pārstāv dažāda veida organizācijas, kas darbojas visā trešajā sektorā, ieskaitot mazas, brīvprātīgo vadītās vietējās sabiedrības grupas, sociālos uzņēmumus, reģionālās brīvprātīgā sektora atbalsta organizācijas, nacionālās starptautiskās organizācijas un lielas, starptautiski pazīstamas labdarības organizācijas. SCVO pārvalda projekta metodoloģijas, pieejas un rezultātu analīzi.

https://scvo.org.uk/

Sivis

Opintokeskus Sivis (Sivis Study Centre)

Opintokeskus Sivis (Sivis Study Centre) ir valsts mēroga neformālās pieaugušo izglītības centrs, kura misija ir stiprināt iedzīvotāju kompetences un veicināt pilsonisko aktīvismu un brīvprātīgo darbu. Centru galvenokārt finansē un uzrauga Somijas Izglītības un kultūras ministrija. SIVIS ir atbildīgs par validāciju, izmantojot digitālo nozīmīšu sistēmu.

https://www.ok-sivis.fi/

The Wheel

The Wheel

The Wheel ir Īrijas nacionālā kopienu un brīvprātīgo organizāciju, labdarības un sociālo uzņēmumu asociācija. Ar vairāk nekā 1500 biedriem, tā nodrošina lielāko nevalstiskā sektora pāstāvniecību. The Wheel ir reprezentatīva balss un atbalsta resurss, kas piedāvā padomus, apmācības, kā arī nodrošina interešu aizstāvību nevalstiskajam sektoram Īrijā. The Wheel ir galvenais SCOPE projekta partneris, atbildīgs par projekta vadību un mācību satura attīstību platformā.

https://www.wheel.ie/

Scroll to Top