Sākt Apmācību

Visiem pieciem SCOPE moduļiem var piekļūt izmantojot zemāk esošās saites, jebkurā secībā.

Turpmāk minētie pieci īsie moduļi attiecas uz organizācijas pārvaldību, finanšu pārvaldību, līdzekļu piesasitīšanu, komunikāciju un risku. Katra moduļa pabeigšana prasa apmēram 80 minūtes, un tas jums sniegs pamatzināšanas un prasmes, kas jums vajadzīgas, lai vadītu nelielu nevalstisko organizāciju.Mācību laikā ir iespējams pāriet uz jebkuru no moduļiem un atrast galveno informāciju, kā arī piemērus un īsos zināšanu pārbaudes testus, lai pārbaudītu savas zināšanas. Pēc moduļa pabeigšanas jūs varat pieteikties uz savu unikālo digitālo nozīmīti, kuru varat izmantot, lai apliecinātu citiem cilvēkiem savas iegūtās zināšanas.

Noklikšķinot uz “Sākt”, jūsu pārlūkprogrammā tiks atvērta jauna cilne ar mācību saturu. Ja saturu nevar redzēt, lūdzu, pārbaudiet pārlūkprogrammas uznirstošos iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka progresu nevar saglabāt, un, aizverot pārlūku, progress tiks zaudēts. Lai iegūtu papildinformāciju par progresu un pārvietošanos starp moduļiem, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Governance

Pārvaldība

Uzziniet par pārvaldes struktūras lomu un atbildību un to, kā jūs varat to efektīvi pārvaldīt. Neatkarīgi no tā, vai esat pārvaldes struktūras loceklis, darbinieks vai brīvprātīgais, šis modulis palīdzēs jums izprast labas pārvaldības nozīmi jūsu organizācijā.

Financial Basics

Finanšu vadība

Uzziniet par dažādiem finansējuma avotiem un to, kā izveidot efektīvu līdzekļu piesasitīšanas plānu. Neatkarīgi no tā, vai esat pārvaldes struktūras loceklis, darbinieks vai brīvprātīgais, šis modulis jūs iepazīstinās ar dažiem praktiskiem līdzekļu piesaistīšanas rīkiem un palīdzēs jums izprast jūsu loma veiksmīgā līdzekļu piesaistē.

Fundraising

Līdzekļu piesaiste

Lai nodrošinātu jūsu nevalstiskās organizācijas ilgtspēju, jums jābūt skaidram un reālistiskam līdzekļu piesaistīšanas plānam. Daudzām mazām organizācijām trūkst vispārēja līdzekļu piesaistes plāna, izņemot, savākt pēc iespējas vairāk līdzekļu savu mērķu sasniegšanai.

Neapdomājot, kā, kāpēc un no kā tiek vākti līdzekļi, organizācijas riskē ar savas misijas īstenošanu ilgtermiņā.Pabeidzot šo moduli, jūs varēsiet saprast dažādus finansējuma avotus, organizācijas mērķu definēšanas nozīmi līdzekļu piesaistes darbībās, kā arī prasmes un resursi, kas nepieciešami veiksmīgai līdzekļu piesaistei.

Communication

Komunikācijas

Uzziniet par komunikācijas lomu nevalstiskā organizācijā un par komunikācijas pamata plāna izveidi. Neatkarīgi no tā, vai esat pārvaldes struktūras loceklis, darbinieks vai brīvprātīgais, šis modulis iepazīstinās ar vienkāršākajiem rīkiem, kas palīdzēs sasniegt jūsu mērķauditoriju.

Risk Management

Risks

Uzziniet par riska pārvaldības nozīmi nevalstiskās organizācijās un to, cik svarīga loma tam ir labā pārvaldībā. Neatkarīgi no tā, vai esat pārvaldes struktūras loceklis, darbinieks vai brīvprātīgais, šis modulis iepazīstinās ar riska pārvaldības principiem un nepieciešamajiem soļiem, kas jāveic, lai izdotos vienkāršs riska pārvaldības process.

Lietotāja rokasgrāmata

Noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas, lai piekļūtu Lietotāja rokasgrāmatai. Lietotāja rokasgrāmatā ir detalizētas sadaļas par navigāciju mācību saturā, informējot par iespējām izmantot platformas funkcijas un piekļuvi digitālajām nozīmītēm. Rokasgrāmatā ir arī norādījumi par piekļuves režīma aktivizēšanu ekrāna lasītājiem, Lasīšanas palīga režīmu un piekļuvi atbalstam.

Scroll to Top